דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מוסדות ציבור בשכונות החדשות

מטה משרד הבינוי והשיכון ← עירית עראבה

29,214

אופן רכישה: 


מענקים לרשויות מקומיות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021
2020
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)