דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪24,921שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ייעוץ הנדסה

מטה משרד הבינוי והשיכון ← ארתור וייס הנדסה בע״מ

24,921

אופן רכישה: 


פטור ממכרז,תקנה 5(ג)(4) - התקשרות עם מומחה - מינוי לועדה ציבורית/בורר/מ (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪-9,014
2021
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,994
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪24,921

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)