דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪840.01שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סיור לכבוד יום ירושלים

מטה משרד הבינוי והשיכון ← מסיעי אריה שאשא בע״מ

840.01

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (29010216)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪840.01

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)