דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪42,822שהם42%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רשתות חשמל

מטה משרד הבינוי והשיכון ← ניו אדג' הנדסת חשמל בע״מ

102,722

אופן רכישה: 


תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים,פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021
2020
2019
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪42,822

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)