דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪531.82שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כריכים לבוקר

מטה משרד הבינוי והשיכון ← איכות קייטרינג שולץ 1997 בע״מ

531.83

סעיף תקציבי: 


הדרכה ורווחה (29010201)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪531.82

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)