דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪336,010שהם40%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השכרת שירותי GIS להקמת מתחמים חדשים

מטה משרד הבינוי והשיכון ← עירית ראש העין

850,000

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪42,500להורדת הדו"ח הרבעוני₪293,510

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪42,500
יולי - ספטמבר₪293,510
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)