דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי יעוץ וליווי פרוייקטים בלשכת המדען הראשי - מכרז 127/2019

משרד האנרגיה ← שריקי דן

4,762

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023להורדת הדו"ח הרבעוני₪-10,929
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,936להורדת הדו"ח הרבעוני₪407.16להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,447
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,511להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,629
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪-10,929
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)