דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪789.75שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נייר לצילום והדפסות

משרד האנרגיה ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

789.75

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (34300201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪789.75
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪789.75
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)