דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪49,999שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יעוץ בנושא מרכזי אנרגיה שכונתיים

משרד האנרגיה ← טכנולוגיות זבדי בע״מ

51,053

סעיף תקציבי: 


ייעוץ מקצועי (54310203)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,053
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪-35,100להורדת הדו"ח הרבעוני₪43,946
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪35,100
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪6,053
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)