דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪10,850שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חידוש רישיונות מיקרוסופט לשנת 2017

משרד האנרגיה והמים ← גטר גרופ בע״מ

10,845

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (54310201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪44,922להורדת הדו"ח הרבעוני₪-34,072
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪44,922
יולי - ספטמבר₪-34,072
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)