דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪12,800שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרויקט

משרד האנרגיה ← המועצה הישראלית לבניה ירוקה (ע"ר)

12,800

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(7) - תאגיד שהוקם בחוק)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪-195,409
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪208,209
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪-195,409
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)