דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪76,248שהם89%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מחשבים ניידים

משרד האוצר - משרד ראשי ← מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע״מ

85,808

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (05510150)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪76,248

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)