דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪7,874שהם350%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

WORKERS COMPENSATION AND GENERAL LIABILITIES

נציגות האוצר בניו יורק, Economic mission in New York ← TOTAL INSURANCE SERVICES INC

2,256

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(31) - התקשרות עם תושב חוץ)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,874

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)