דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪13,664שהם31%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ניהול תיכנון פרויקטים

החשב הכללי הדיור הממשלתי, הדיור הממשלתי - החשב הכללי ← אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע״מ

45,279

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,555
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,109

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪4,555
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)