דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪10,109שהם16%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי חניה חניון מרכזית י-ם

משרד האוצר - משרד ראשי ← המרכזית ירושלים

63,391

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (05510141)

אופן רכישה: 


מכרז סגור - תקנה 4(2) - טובין בעל תכונות מיוחדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪-9,968להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,054
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪15,023

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪-9,968
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪5,054

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)