דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחזוקת מתקני שתיה לשנת 2019 (באתרי החוץ של משרד האוצר)

משרד האוצר - משרד ראשי ← שטראוס מים בע״מ

1,060

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (54340202)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,037להורדת הדו"ח הרבעוני₪-143.09להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,787להורדת הדו"ח הרבעוני₪-2,680

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)