דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪3,276שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חישובים דיפרנציאליים

משרד האוצר - משרד ראשי ← קצב מהנדסים יועצים בע״מ

3,276

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,276

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪3,276

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)