דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪2,436שהם92%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי הסעדה לפורום מקצועי

מ.האוצר - מטה החשב הכללי, מטה החשב הכללי ← אדון שוקו שיווק 2008 בע״מ

2,677

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,436

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,436

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)