דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪5,013,988שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים במסגרת זרוע הביצוע של הממשלה

מ.האוצר - מטה החשב הכללי, מטה החשב הכללי ← ענבל חברה לביטוח בע״מ

5,013,988

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(5) - חברה ממשלתית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,831,198להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,022,604להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,160,186

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,831,198
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,022,604

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)