דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪9,419שהם35%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עדכון שיטת שכר עידוד

משרד האוצר - משרד ראשי ← מירב - י.מ. ייעול מערכות בע״מ

26,910

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,346להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,073

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)