דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחזוקת מוצרי לוטוס נוטס

י ב מ ישראל בע״מ

389,185

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (05510150)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)