דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪565.43שהם19%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי הדפסה/פרסומים

מ.האוצר - מטה החשב הכללי, מטה החשב הכללי ← לשכת הפירסום הממשלתי

3,025

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)