דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחזוקת מבנה-בית צים פל-ים 7 חיפה

רמת החייל אקויטיס אל.אל.סי.

77,444

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (05510141)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודי)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)