דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪1,020שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי אירוח

די.בי.מלונות בע״מ

1,011

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (05510141)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)