דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪152,848שהם102%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת רכב חדש

החשב הכללי מנהל הרכב, מינהל הרכב - החשב הכללי ← יוניון מוטורס בע״מ

150,716

אופן רכישה: 


תקנה 17ו - מכרז מסגרת

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)