דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קורס דיני מכרזים עבור עובדי מנהל התכנון

מ.האוצר מנהל התכנון, מינהל התכנון ← ענבל חברה לביטוח בע״מ

3,400

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (54330205)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(5) - חברה ממשלתית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)