דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪118,373שהם95%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

החלפת קווי מים בגילת

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← ק״ץ קבלני הצפון בע״מ

125,003

אופן רכישה: 


מכרז פומבי רגיל ממוכן

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪118,373

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)