דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪1,075,000שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מימון מחקרים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

1,100,000

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(7) - תאגיד שהוקם בחוק)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,075,000

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)