דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,802שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חומרי מעבדה

מנהל המחקר החקלאי ← ביו-לב בעמ

1,802

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(33) - התקשרות של יחידה למחקר מדעי - רכישת תשומות מדעי)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,802

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,802
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)