דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪37,499שהם38%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלום למשתלם

מנהל המחקר החקלאי ← .

99,996

אופן רכישה: 


תקנה 5(ג)(2) - התקשרות עם מומחה - בדיקת מס' הצעות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪12,500להורדת הדו"ח הרבעוני₪24,999

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪12,500
יולי - ספטמבר₪24,999
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)