דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪748.8שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בדיקת מנדף כימי

מנהל המחקר החקלאי ← עין דור מערכות 2009 בע״מ

748.8

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(33) - התקשרות של יחידה למחקר מדעי - רכישת תשומות מדעי)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪748.8

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪748.8

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)