דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪719.55שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חומרי מעבדה

מנהל המחקר החקלאי ← וקנין ציון

719.55

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(33) - התקשרות של יחידה למחקר מדעי - רכישת תשומות מדעי)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪719.55

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪719.55
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)