דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪130,374שהם27%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת מסגרת עבור א.ר.א.ג

מנהל המחקר החקלאי, מינהל המחקר החקלאי ← א.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע״מ

500,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (33020201)

אופן רכישה: 


תקנה 17ו - מכרז מסגרת

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪130,374

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)