דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪897.04שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנות פריימרים

מנהל המחקר החקלאי, מינהל המחקר החקלאי ← מעבדות חי בעמ

897.04

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(33) - התקשרות של יחידה למחקר מדעי - רכישת תשומות מדעי)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪897.04

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪897.04
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)