דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪218.67שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ניקויי מזגן והחלפת SPP

מנהל המחקר החקלאי, מינהל המחקר החקלאי ← ת.ד.ל בעמ

218.67

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (33020201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪218.67

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪218.67
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)