דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪4,643שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודות עזר חקלאיות

מנהל המחקר החקלאי, מינהל המחקר החקלאי ← דנאל אדיר יהושע בעמ

4,644

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)