דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪4,510שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי מחקר

מנהל המחקר החקלאי, מינהל המחקר החקלאי ← רניום ציוד למעבדות מחקר בע״מ

4,510

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(33) - התקשרות של יחידה למחקר מדעי - רכישת תשומות מדעי)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)