דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪44,863שהם43%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסבת חוזה 1365402

מטה משרד הבינוי והשיכון ← ס.א.מ. בניין ופיתוח בע״מ

105,114

אופן רכישה: 


תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021
2020
2019
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,054
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪38,810

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)