דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪7,160שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ערכות עזרה ראשונה

מב"ר - מחוז בריאות חיפה, לשכת בריאות מחוז חיפה ← ממרם שיווק ציוד רפואי בע״מ

7,160

סעיף תקציבי: 


קניות לשכות (24169090)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,160

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪7,160
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)