דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪3,815שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קפה, תה, סוכרזית וכיבוד יבש

רשות לשרותים צבוריים חשמל, רשות החשמל ← אריאנפנה הלל

3,815

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (54300104)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,815

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)