דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪412.54שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טיונר לפקס קומה 4 וקומת קרקע

רשות לשרותים צבוריים חשמל, רשות החשמל ← אלפא מסופים ומדפסות בע״מ

412.54

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (54300104)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪412.54

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)