דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪564,007שהם42%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חורה, מכלאות צאן.

רשות הבדואים ← אביב - ניהול הנדסה ומערכות מידע בע״מ

1,367,926

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪67,758
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪496,250
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)