דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪4,500שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יום גיבוד אגף הסדרה במרכז מנהיגות אריאל 24.9.19

רשות הבדואים ← החברה העירונית ״גוונים אריאל״ בע״מ

4,500

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,500

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪4,500

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)