דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪132,011שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומי ארנונה

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← עירית ירושלים

132,011

סעיף תקציבי: 


תפעול (04630201)

אופן רכישה: 


תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪132,011

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)