דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪578,221שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יועץ חיצוני

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← טיב יוסף אסף

578,269

סעיף תקציבי: 


מוסדות ציבור (04630312)

אופן רכישה: 


מכרז פומבי רגיל ממוכן

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪578,221

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)