דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪3,500שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שכירות חדרי ישיבות

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← נכסי מלכת שבא - אילת שותפות מוגבלת

3,500

סעיף תקציבי: 


תפעול (04630201)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,500

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)