דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪5,802שהם34%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הספקת שירותי תקשורת קווית נייחת 06/2016 - 12/2016

רשות הבדואים ← 012 סמייל טלקום בע״מ

17,550

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,243להורדת הדו"ח הרבעוני₪558.43
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪5,243
אוקטובר - דצמבר₪558.43

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)