דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דרישה 6921 - מהבהבים לרכבי כיבוי מבצעיים בגליל גולן

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← א.א. יבוא ושיווק בע"מ

4,883

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(2) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור משרדית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)