דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪3,393שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מחוז מרכז- הרחבת נגרר לטרקטורון ב 10 ס"מ

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← אלחרר מאיר

3,393

סעיף תקציבי: 


מחוז מרכז (07600232)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,393

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)