דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪36,249שהם73%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי כביסה לתחנות גליל מרכזי

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← בדר אחמד

50,000

סעיף תקציבי: 


מחוז צפון (07600230)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,642
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,219להורדת הדו"ח הרבעוני₪16,146להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,497
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪744.69

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪3,642
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)